Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

xxxxxxxxxxxxxxx

Informacja w sprawie planowanej budowy budynku handlowego przy ul. Wileńskiej 60

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" informuje, że na działce przy ul. Wileńskiej 60 (róg ul. Wileńskiej i Retkińskiej, obecnie parking dla samochodów) planowana jest budowa pawilonu handlowego przez prywatnego developera. 

Działka ta nie jest własnością Spółdzielni.

Prosimy o zapoznanie się z pismem poniżej.

xxxxxxxxxxxxxxx

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "POLESIE" informuje, że zgodnie z wymogami Prawa budowlanego raz w roku zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej i usunięcia ewentualnych nieszczelności. Kontrola instalacji gazowej nie obejmuje przeglądu urządzeń odbiorczych pod względem technicznym. Przegląd taki obciąża użytkownika i powinien być przeprowadzony z częstotliwością zalecaną przez producenta.

xxxxxxxxxxxxxxx

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polesie” informuje, że odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych oraz rozliczenie wody zimnej i ciepłej będą dokonywane raz w roku to jest na koniec roku kalendarzowego oraz dodatkowo w przypadku zmiany cen wody.

Podstawa prawna – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” nr 35/2012 z dnia 29.03.2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów utrzymania lokali, nieruchomości wspólnych i mienia Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokal.

xxxxxxxxxxxxxxx

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polesie" informuje, że wszelkie podłączenia energii elektrycznej do komórek są nielegalne. 

W przypadku stwierdzenia takiego podłączenia użytkownik komórki będzie obciążony kosztami likwidacji podłączenia oraz kosztami za nielegalny pobór energii elektrycznej.

xxxxxxxxxxxxxxx

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" na posiedzeniu w dniu 27.08.2013 r. podjął decyzję w sprawie rozpatrywania korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie w przypadkach opatrzenia takiej korespondencji podpisem elektronicznym nadawcy, za wyjątkiem pism dotyczących awarii bądź zgłoszeń o zagrożeniu życia bądź mienia mieszkańców Spółdzielni (Uchwała Zarządu Nr 147/2013).

xxxxxxxxxxxxxxx

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polesie" informuje, że wywóz odpadów wielkogabarytowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki.

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/pozostale-informacje/