Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" ostrzega wszystkich mieszkańców przed firmami oferującymi usługi wymiany grzejników w lokalach. Firmy te nie współpracują z administracją Spółdzielni, a koszt wykonywanych przez te firmy prac przewyższa koszty rynkowe tego typu usług. 

Wymiany grzejników nie należy dokonywać bez uzgodnień ze Spółdzielnią. Przeróbka instalacji grzewczej bez zgody i porozumienia ze Spółdzielnią skutkuje rozliczeniem kosztów ogrzewania lokalu według najwyższego zużycia jakie wystąpiło w nieruchomości powiększonego 50%.

Copyright © 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/komunikaty/ostrzezenie/29