Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" ostrzega wszystkich mieszkańców przed pojawiającymi się ostatnio, częstymi próbami oszustwa, polegającymi na powoływaniu się na administrację w celu sprzedaży usług, np.:

     - wymiana drzwi do mieszkań,

     - wymiana kuchni gazowych,

     wymiana grzejników,

     - zmiana dostawcy energii elektrycznej,

     - zmiana dostawcy gazu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" stanowczo oświadcza, że NIGDY nie upoważniał żadnej firmy ani osoby fizycznej do podejmowania tego typu działań w imieniu Spółdzielni. Wszystkie czynności wykonywane przez Spółdzielnię na budynkach poprzedzone są wywieszeniem informacji na tablicach ogłoszeń. Żadna osoba działająca w mieniu Spółdzielni NIGDY nie pobiera opłat od poszczególnych mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" ostrzega wszystkich mieszkańców przed firmami oferującymi usługi wymiany grzejników w lokalach. Firmy te nie współpracują z administracją Spółdzielni, a koszt wykonywanych przez te firmy prac przewyższa koszty rynkowe tego typu usług. 

Wymiany grzejników nie należy dokonywać bez uzgodnień ze Spółdzielnią. Przeróbka instalacji grzewczej bez zgody i porozumienia ze Spółdzielnią skutkuje rozliczeniem kosztów ogrzewania lokalu według najwyższego zużycia jakie wystąpiło w nieruchomości powiększonego 50%.

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/komunikaty/ostrzezenie/29