Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa do lokalu użytkowego (z możliwością adaptacji na lokal mieszkalny) w drodze ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu nr 55 przy ul. Sandomierskiej 15/17 w Łodzi.

W/w samodzielny lokal użytkowy składa się z 1 pomieszczenia, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 32,80 m², mieści się na IX piętrze.

Cena wywoławcza: 82.800,00 zł

Lokal można oglądać w dniu 16.08.2017 r. w godz. 10°° - 11°°

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO III O/Łódź         05 1020 3378 0000 1002 0010 8381 do dnia 21.08.2017 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Wycena rzeczoznawcy jest dostępna do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 686 41 29.

Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/przetargi/