Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” ogłasza przetarg ograniczony na uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Wileńskiej 48 w Łodzi, w drodze ustanowienia prawa odrębnej własności.

W/w lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 34,89 m², mieści się na II piętrze.

Cena wywoławcza: 80.900,00 zł

Lokal można oglądać w dniu 05.12.2017 r. w godz. 10°° - 11°°

Pierwszeństwo  mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i którzy mają zawarte ze Spółdzielnią umowy określające kolejność przydziału.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381 do dnia 11.12.2017 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

W przypadku braku osób uprawnionych do zawarcia umowy w drodze przetargu ograniczonego, Zarząd przeprowadza przetarg nieograniczony, w którym mogą wziąć udział osoby niebędące członkami Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Regulamin przetargu i wycena rzeczoznawcy są dostępna do wglądu w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 686 41 29.

Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/przetargi/