Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Klub "Polesie"

Klub "Polesie" działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" w Łodzi  zaprasza dzieci od 7 do 12 lat do udziału w niżej wymienionych formach zajęć:

I. Zajęcia plastyczne,

II. Zajęcia ekologiczne,

III. Zajęcia literackie,

IV.Zajęcia sportowo-ruchowe

V. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci w Klubie i w plenerze takich jak:

1. Karnawałowy Bal Maskowy,
2. Spotkanie wielkanocne,
3. Pożegnanie zimy - topienie Marzany,
4. Dzień Dziecka,
5. Wieczór Andrzejkowy,
6. Spotkanie z Mikołajem z okazji Świąt Bożego Narodzenia i inne.

Przy Klubie "Polesie"  działa świetlica środowiskowa TPD Łódź- Polesie.

W ramach tej współpracy prowadzona jest działalność na rzecz dzieci ze środowisk zaniedbanych społecznie.

Informacje i zapisy:

Klub "Polesie" ul. Wileńska 48

w godzinach 14:00 - 18:00

tel. (42) 687-23-49

W Klubie prowadzone są Półkolonie letnie i zimowe.

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/klub-polesie/