Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i oprowadzania ścieków w SM "Polesie"

pdf icon large

Aneks nr 1/2019 do Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i oprowadzania ścieków w SM "Polesie" z dnia 10.12.2019 r.

Aneks nr 2/2020 do Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i oprowadzania ścieków w SM "Polesie" z dnia 25.02.2020 r.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/akty-prawne/regulamin-rozliczania-kosztow-zuzycia-wody-i-odprowadzania-sciekow/