Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

1. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa jednej osoby

2. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni

3. Nabycie garażu

4. Oświadczenie o śmieciach


5. Oświadczenie na potrzeby SM POLESIE

6. Podanie o skreślenie z rejestru członków spółdzielni

7. Wniosek o ilości osób zamieszkałych w lokalu prawa odrębnej własności

8. Wniosek o ilości osób zamieszkałych w lokalu spółdzielczego własnościowego prawa

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia

10. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia ułamkowego udziału do współwłasności garażu

11. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa jednej osoby

12. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa współmałżonków 

13. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa  współmałżonków

14.  Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa do garażu jednej osoby

15. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa jednej osoby

16. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni firmy

17. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

18. W związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/druki-do-pobrania/