Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Druki do pobrania

1. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na członkostwo w Spółdzielni

3. Dane osobowe do Kancelarii Notarialnej

4. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia ułamkowego udziału do współwłasności garażu

5. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa jednej osoby

6. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa jednej osoby

7. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa współmałżonków 

8. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa  współmałżonków

9. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa do garażu jednej osoby

10. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

11. Wniosek o nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

12. Wniosek o nabycie spółdzielczego własnościowego prawa lokalu mieszkalnego

13.  Wniosek o nabycie prawa do lokalu użytkowego

14. Wniosek o nabycie prawa do garażu

15. Wniosek o montaż podzielników kosztów ogrzewania

16. Oświadczenie o śmieciach

17. Wniosek o wymianę/demontaż grzejnika

18. Wniosek o nie rozliczanie za zużycie ciepła na podstawie podzielników kosztów ogrzewania

19. Wniosek o rozliczanie za zużycie ciepła na podstawie podzielników kosztów ogrzewania

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/druki-do-pobrania/