Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Druki do pobrania

1. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na członkostwo w Spółdzielni

3. Dane osobowe do Kancelarii Notarialnej

4. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia ułamkowego udziału do współwłasności garażu

5. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa jednej osoby

6. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa jednej osoby

7. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z lokatorskiego prawa współmałżonków 

8. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa  współmałżonków

9. Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia z własnościowego prawa do garażu jednej osoby

10. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

11. Wniosek o nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

12. Wniosek o nabycie spółdzielczego własnościowego prawa lokalu mieszkalnego

13.  Wniosek o nabycie prawa do lokalu użytkowego

14. Wniosek o nabycie prawa do garażu

 

15. Wniosek o wymianę/demontaż grzejnika

16. Wniosek o rozliczanie za zużycie ciepła na podstawie podzielników kosztów ogrzewania

17. Oświadczenie o wyrzucanych odpadach

18. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji telefonicznie

19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wysyłanie pism drogą mailową

20. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw bieżących związanych z lokalem

21. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2020 roku

22. Wniosek o zmianę zaliczek na wodę

23. Wniosek o montaż podzielników kosztów ogrzewania

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/druki-do-pobrania/