Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Druki do pobrania

1. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

2. Zgoda na członkostwo w Spółdzielni

3. Zgoda na wysyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego

lub poczty elektronicznej oraz/lub na udzielanie informacji dotyczących lokalu przez telefon

4. Pełnomocnictwo

5. Wniosek o ustanowienie odrębnej własności

6. Dane osobowe na potrzeby Kancelarii Notarialnej w związku z ustanowieniem odrębnej własności

7. Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

8. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu/o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu

9. Wniosek o ustalenie zaliczek na wodę/zmianę zaliczek na wodę

10. Wniosek o montaż podzielników kosztów ogrzewania

11. Wniosek o wymianę grzejnika/demontaż grzejnika

12. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2021 roku

13.  Wniosek o ratalną spłatę zadłużenia

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/druki-do-pobrania/