Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Informacje

Pomóż Tymkowi!!!

Harmonogram wymiany wodomierzy 2023 rok.

Harmonogram przeglądów kominiarskich i gazowych  2023 rok.

Wymiana zaworów termostatycznych

Likwidacja kasy Spółdzielni.

Opłaty za czynności związane ze sporządzaniem dokumentów.

Informacja na temat terminu składania wniosków na refundację stolarki okiennej.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie".

Odpady BIO.

Kontrola szczelności instalacji gazowej.

Informacja w sprawie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych oraz rozliczenia wody zimnej i ciepłej.

Informacja w sprawie nielegalnego podłączenia energii elektrycznej.

Informacja w sprawie składania dokumentów do akt członkowskich.

Informacja w sprawie zadłużeń.

 

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/