Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, że dokumenty do akt członkowskich winny być składane w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/informacja-w-sprawie-skladania-dokumentow-do-akt-czlonkowskich/