Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”, na podstawie § 29 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na dzień 8 listopada 2018 roku na godzinę 17°°, w siedzibie Teatru V6 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74/76.

 

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni proszeni są o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości, które umożliwią identyfikację i pozwolą na wydanie mandatów.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że projekty uchwał będące przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni (www.smpolesie.pl) i będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 24 od dnia 22.10.2018 r. do dnia 07.11.2018 r. w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 – 12:00, wtorek 14:00 – 17:00.

 

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”             

w Łodzi w dniu 08.11.2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 6. Omówienie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 8. Omówienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 11. Zamknięcie obrad.

PEŁNOMOCNICTWO

Materiały będące przedmiotem porządku obrad:

Projekt statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie"

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekty uchwał

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/