Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

Z uwagi na brak możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przedstawia n/w dokumenty:

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/