Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Walne Zgromadzenie

Z uwagi na brak możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii COVID-19 oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2020 z dnia 25.08.2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przedstawia n/w dokumenty:

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" sporządzone na dzień 31.12.2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok.

Informacja z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

***************************************************************

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, że od dnia 01.09.2020 r. w/w dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 59 (hol na parterze), w godzinach przeznaczonych dla obsługi interesantów, tj.:

poniedziałek 8:00 - 10:00

wtorek14:00 - 16:30

środa dniem bez przyjęć interesantów

czwartek 8:00 - 10:00

piątek 12:00 - 14:00

***************************************************************

Osoby przybywające do Spółdzielni obowiązane są:

- do zakrywania ust i nosa

- do dezynfekcji rąk przy wejściu do Spółdzielni

 

Liczba interesantów przebywających w Spółdzielni to maksymalnie 6 osób.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/