Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” z siedzibą w Łodzi ul. Wileńska 59 ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa do lokalu w drodze ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu nr 12 przy ul. Wyszyńskiego 61 w Łodzi.

W/w lokal mieszkalny składa się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 62,21 m2 i mieści się na VI piętrze.                            

Cena wywoławcza   303.600,00 zł

Lokal można oglądać w dniu 02.02.2022r. w godz. 1000-1100

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO III O/Łódź  05 1020 3378 0000 1002 0010 8381 do dnia 07.02.2022 roku wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu i wycena rzeczoznawcy dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 3. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42/ 686 41 29.

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/przetargi/