Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Zielonej 31 w Łodzi, w drodze ustanowienia prawa odrębnej własności.

W/w lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 29,74 m², mieści się na II piętrze.

Cena wywoławcza: 93.600,00 zł

Lokal można oglądać w dniu 12.06.2018 r. w godz. 10°° - 11°°

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381 do dnia 18.06.2018 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu i wycena rzeczoznawcy są dostępna do wglądu w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 686 41 29.

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/przetargi/