Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,POLESIE’’ w Łodzi

ul. Wileńska 59 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w 2020 r.

  

  1. Malowanie klatek
  2. Wymiana poziomów zimnej wody
  3. Regulacja instalacji c.o., wymiana zaworów przy grzejnikach
  4. Wymiana zaworów podpionowych
  5. Wymiana instalacji gazowej

           Szczegółowy zakres robót został zawarty  w specyfikacji, która jest do odbioru

w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój 10 (płatne w wysokości 30 zł brutto
za 1kpl.) na konto  nr 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381.

 Przed pobraniem specyfikacji należy okazać dowód wpłaty.

 Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 5.12.2019 r do godz.14oo.

 Bliższych informacji udziela Dział Techniczny – tel. 42 686 40 64 w 112, 104.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania 

 przyczyny.

**************************************************************************

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Krzemienieckiej 22 w Łodzi, w drodze ustanowienia prawa odrębnej własności.

W/w lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,07 m², mieści się na I piętrze.

Cena wywoławcza: 153.900,00 zł

Lokal można oglądać w dniu 28.10.2020 r. w godz. 10°° - 11°°

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2020 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381 do dnia 02.11.2020 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu i wycena rzeczoznawcy są dostępna do wglądu w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 686 41 29.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/przetargi/