Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,POLESIE’’ w Łodzi

ul. Wileńska 59 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w 2020 r.

  

  1. Malowanie klatek
  2. Wymiana poziomów zimnej wody
  3. Regulacja instalacji c.o., wymiana zaworów przy grzejnikach
  4. Wymiana zaworów podpionowych
  5. Wymiana instalacji gazowej

           Szczegółowy zakres robót został zawarty  w specyfikacji, która jest do odbioru

w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój 10 (płatne w wysokości 30 zł brutto
za 1kpl.) na konto  nr 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381.

 Przed pobraniem specyfikacji należy okazać dowód wpłaty.

 Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 5.12.2019 r do godz.14oo.

 Bliższych informacji udziela Dział Techniczny – tel. 42 686 40 64 w 112, 104.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania 

 przyczyny.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/przetargi/