Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Ważne komunikaty

W związku ze zmianą ceny zimnej wody, wprowadzoną w czerwcu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje, iż w zasobach Spółdzielni odbędzie się odczyt kontrolny wodomierzy.

Ogłoszenia o terminach odczytów w lokalach mieszkalnych, w których nie są zamontowane wodomierze radiowe, będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni oraz na klatkach schodowych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy mieszkańców, którzy nie będą mogli udostępnić lokali do odczytu o przekazywanie stanów wodomierzy zimnej i ciepłej wody bezpośrednio do siedziby Spółdzielni, pisemnie, mailowo lub osobiście, w terminie od dnia 12.06.2018 r. do dnia 29.06.2018 r.

Pełna treść decyzji wraz z wysokością nowych stawek znajduje się tutaj.

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/wazne-komunikaty/