Spó³dzielnia Mieszkaniowa Polesie w £odzi
94-016 £ód¼, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Waæne komunikaty

  1. Informujemy o braku dostaw wody do budynków budynku przy ul. Wileńskiej 44c - 11.05.2022, Wileńskiej 44a - 12.05.2022 i budynku przy ul. WIleńskiej 44b - 13.05.2022 godzinach 9 - 16. Wy³±czenie wody jest spowodowane pracami konserwacyjnymi instalacji ciep³ej i zimnej wody w budynku

  2. Informujemy, braku ciep³ej wody w budynkach Spó³dzielni niæej wymienionych terminach

SM POLESIE techniczny@smpolesie.pl
12.07 - 13.07 £ód¼, MARATOŃSKA 39
  £ód¼, MARATOŃSKA 39A
  £ód¼, MARATOŃSKA 39B
  £ód¼, MARATOŃSKA 39C
  £ód¼, MARATOŃSKA 63
  £ód¼, MARATOŃSKA 63A
14.07 - 15.07 £ód¼, KRZEMIENIECKA 6
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 6A
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 16
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 16A
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 18
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 18A
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 20
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 20A
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 22
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 22A
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 24
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 26
  £ód¼, KRZEMIENIECKA 28
  £ód¼, WILEŃSKA 41
  £ód¼, WILEŃSKA 41A
14.07 - 21.07 £ód¼, WILEŃSKA 44A
  £ód¼, WILEŃSKA 44B
  £ód¼, WILEŃSKA 44C
  £ód¼, WILEŃSKA 46
  £ód¼, WILEŃSKA 48
  £ód¼, WILEŃSKA 52
  £ód¼, WILEŃSKA 54
25-07 £ód¼, MARATOŃSKA 39
  £ód¼, MARATOŃSKA 39A
  £ód¼, MARATOŃSKA 39B
  £ód¼, MARATOŃSKA 39C
  £ód¼, MARATOŃSKA 63
  £ód¼, MARATOŃSKA 63A
Copyright © 2022 Spó³dzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeæone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/wazne-komunikaty/