Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Rada Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” informuje , iż w oparciu o zapisy art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”, wnioskiem z dnia 31.07.2023 r. wystąpił do Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za ostatni okres tj. za lata 2020 – 2022.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” z przyjemnością przedstawia protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., uznając wynik przeprowadzonej lustracji za pozytywny a w zakresie stwierdzonych wniosków polustracyjnych zobowiązuje się do prowadzenia stałego nadzoru nad ich realizacją.

 

Wnioski wynikające z lustracji zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego oraz sposób ich wykonania zgodnie z art. 93 § 1b,  Rada Nadzorcza przedstawi najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w celu ich zatwierdzenia.

 

Ponadto, Rada Nadzorcza informuje, że w prezentowanym na stronie internetowej Spółdzielni materiale zostały umieszczone również:

  1. pisma Zarządu Spółdzielni do Krajowej Rady Spółdzielczej, zawierające zastrzeżenia do stwierdzeń zawartych w protokole lustracji,
  2. pisma Lustratora Elżbiety Mankiewicz, zawierające Jej stanowisko w zakresie przedmiotowych zastrzeżeń,
  3. dwie erraty do protokołu lustracji,
  4. wnioski polustracyjne przedłożone przez Krajową Radę Spółdzielczą do realizacji.

 

Protokół z lustracji SM "POLESIE" za lata 2020 - 2022

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/wazne-komunikaty/