Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Rys historyczny

Incjatywę założenia Spółdzielni podjęto w 1959 r.
Wtedy to 8 stycznia przy Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego im. Stefana Lenartowskiego powstał komitet organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej dla pracowników zakładu. Efektem działania komitetu organizacyjnego było powołanie 26.03.1959r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość", która przystąpiła do Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
Początki działania Spółdzielni były skromne, zaczęto od jednego budynku przy ul. Brackiej 39, wykupionego od Rady Narodowej m. Łodzi,w którym zamieszkało 32 członków. 


W latach następnych systematycznie wzrastała ilość oddawanych do dyspozycji spółdzielców bloków i izb mieszkalnych.
Kolejne zasoby mieszkaniowe Spółdzielni "Przyszłość" były zlokalizowane przy ul. Zielonej 31, Fornalskiej 41 oraz 11 budynków w rejonie ulic Dubois, Komfortowej, Astronautów, Przędzalnianej, Al.Politechniki, Piasta, Rejtana i Felsztyńskiego.
Do Spółdzielni przystępowało coraz więcej członków.

W roku 1962 następuje kolejny ważny moment organizacyjny w działalności Spółdzielni.
Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Członków: Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Łódź-Ruda, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Blok", Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Zakładach Dziewiarskich im. W.Głażewskiego i Międzyzakładowej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego im. Stefana Lenartowskiego podjęto uchwałę o scaleniu wszystkich wymienionych spółdzielni w jedną dużą i przyjęciu jednolitego statutu.
Nowopowstała spółdzielnia przyjęła nazwę Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość".

Następował dynamiczny okres rozwoju spółdzielni.
W latach 1966-1969 wybudowano osiedle im. .Fornalskiej pierwsze zwarte osiedle w rejonie ulic M.Fornalskiej (obecnie Wileńskiej), Gwiazdowej i Krzemienieckiej.

Lata 1968-1973 to czas wytężonej pracy przy realizacji budowy następnego zwartego osiedla Wielkopolska "B". 

Na początku lat siedemdziesiątych Spółdzielni powierzono budowę osiedla Retkinia.

Postanowieniem Sądu z dnia 20 października 1971r. Spółdzielnia "Przyszłość" zmieniła nazwę statutową na : Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polesie".

W roku 1989 Spółdzielnia zarządzała 468 budynkami i liczyła 28.000 członków.

W roku 1990 Zebranie Przedstawicieli Członów RSM "Polesie" podjęło decyzję o podziale tej Spółdzielni w wyniku której powstały nowe Spółdzielnie tj.: SM "Północ", SM "Południe", SM "Zagrodniki", SM"Sympatyczna", SM "Piaski",SM "M.Reja", SM "Botanik". 


Postanowieniem Sądu z 22 maja 1991 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni z RSM "Polesie" na Spółdzielnię Mieszkaniową "Polesie".
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/rys-historyczny/