Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Opłaty

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2024 roku

 


Konto obrotowe Spółdzielni:                             konto 05 1020 3378 0000 1002 0010 8381

Opłaty za używanie lokali prosimy wpłacać na konta podane w książeczkach i na fakturach.

Każdy członek i użytkownik lokalu ma indywidualny numer konta bankowego. 

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/kontakt/oplaty-za-uzywanie-lokali-konta-bankowe/