Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" informuje, że zgodnie z wymogami Prawa budowlanego raz w roku zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej i usunięcia ewentualnych nieszczelności.

Kontrola instalacji gazowej nie obejmuje przeglądu urządzeń odbiorczych pod względem technicznym. 

Przegląd taki obciąża użytkownika i powinien być przeprowadzony z częstotliwością zalecaną przez producenta.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/kontrola-szczelnosci-instalacji-gazowej/