Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 8/2016, z dnia 10.06.2016 r., w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”, od dnia 01.10.2016 r. zostaje wprowadzona opłata za czynności związane ze sporządzaniem dokumentów na wniosek członków i osób niebędących członkami Spółdzielni oraz za przesyłanie korespondencji na podane przez w/w osoby adresy korespondencyjne.

Osoby wnioskujące o sporządzenie dokumentów zobowiązane będą wnieść do Spółdzielni stosowną opłatę przed wydaniem przez Spółdzielnię dokumentu lub przed udzieleniem pisemnej informacji.

Dokumenty lub pisemne informacje wydawane będą w uzgodnionym terminie i po okazaniu dowodu wpłaty.

Obecnie korespondencja rozsyłana jest w zasobach Spółdzielni do skrzynek pocztowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Korespondencja wysyłana na żądanie osoby uprawnionej poza zasoby Spółdzielni jest przekazywana za pośrednictwem operatora pocztowego. Koszty wysyłania tej korespondencji rozliczane są w kosztach eksploatacji nieruchomości i obciążają wszystkich użytkowników lokali w danej nieruchomości.

Dodatkowe opłaty będą naliczane wyłącznie osobom, które zażądały indywidualnego wysyłania korespondencji poza zasoby Spółdzielni. Wysokość opłaty zgodna będzie z taryfą operatora pocztowego, naliczana każdorazowo poprzez wystawienie noty księgowej.

Istnieje możliwość zgłoszenia pisemnej rezygnacji z wysyłania przez Spółdzielnię korespondencji na wskazany wcześniej adres korespondencyjny, przez co powyższa opłata nie zostanie wprowadzona, a korespondencja będzie dostarczana do skrzynki pocztowej przypisanej do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni.

Cennik opłat znajduje się  tutaj.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/oplaty-za-czynnosci-zwiazane-ze-sporzadzaniem-dokumentow/