Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Polesie”  informuje mieszkańców, że odpady  BIO  należy  wrzucać do odpowiednich pojemników bez torebek foliowych, zgodnie z wywieszoną informacją na pergoli śmietnikowej.

W przypadku dalszego zanieczyszczania pojemników BIO odpadami nieorganicznymi pojemnik zostanie oczyszczony jak pojemnik z odpadami komunalnymi, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów wywozu.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/odpady-bio/