Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" na posiedzeniu w dniu 27.08.2013 r. podjął decyzję w sprawie rozpatrywania korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie w przypadkach opatrzenia takiej korespondencji podpisem elektronicznym nadawcy, za wyjątkiem pism dotyczących awarii bądź zgłoszeń o zagrożeniu życia bądź mienia mieszkańców Spółdzielni (Uchwała Zarządu Nr 147/2013).

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/informacje/informacja-w-sprawie-rozpatrywania-korespondencji-przekazywanej-za-posrednictwem-poczty-elektronicznej/