Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

KOMUNIKAT III KOMISARIATU POLICJI KMP W ŁODZI

Drodzy mieszkańcy Osiedla

III Komisariat Policji KMP w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 33,

zwraca się z prośbą o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, śpiące na klatkach schodowych,

zsypach, śmietnikach, prowizorycznych szałasach.

W przypadku napotkania takich osób, z uwagi na okres zimowy oraz niskie temperatury powietrza, które stanowią bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia tych osób, nie przechodźmy obojętnie obok nich i każdorazowo informujmy Policję o takich przypadkach pod bezpłatnym numerem alarmowym: 112, 997 lub bezpośrednio III Komisariat Policji pod numerem telefonu: 42 665-23-49 lub 42 665-23-51.

Każdy taki telefon może pomóc tym ludziom i uratować ich życie.

  

WYKAZ PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH

 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet – ul. Gałczyńskiego 7, tel. 42 647-03-33, posiada 62 miejsca, tylko do dyspozycji kobiet. W okresie od 1 października do 30 kwietnia uruchomiona została noclegownia dla kobiet, ok. 20 miejsc (ewentualnie z dzieckiem) z możliwością pożywienia się kanapką lub wypicia ciepłej herbaty.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet – ul. Kwietniowa 2/4, tel. 572-524-195, zapewnia całorocznie 70 miejsc dla samotnych kobiet i kobiet z dziećmi. W ramach udzielonej pomocy osoby przebywające w schronisku otrzymują trzy posiłki dziennie.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Szczytowa 11, tel. 42 679-31-35, w schronisku znajduje się ok. 70 miejsc. W okresie zimowym uruchomiono 90 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. Placówka zapewnia trzy posiłki dziennie, pomoc psychologa, grup wsparcia, a także pomoc medyczną. Schronisko doraźnie dopuszcza możliwość wykąpania się osobom trzeźwym niepozostającym w schronisku.

Świetlica dla osób bezdomnych – ul. Piłsudskiego 119, od dnia 01.12.2015 r. do 15.03.2016 r. w godz. 08:00 – 16:00, w ramach udzielanej pomocy osoby przebywające w świetlicy otrzymują ciepły posiłek.

Konwent Bonifratrów w Łodzi – ul. Przedświt 37, tel. 42 640-94-82, 42 685-51-75, wydaje ok. 200 posiłków osobom posiadającym skierowanie z placówki MOPS. W ramach tych posiłków wydawanych jest ok. 160 obiadów dla bezdomnych. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, w godz. 13:00 – 14:30 oraz paczki żywieniowe na weekend. Ponadto w dniach poniedziałek – środa, piątek, w godz. 08:00 – 12:00 funkcjonować będzie pralnia, łaźnia oraz magazyny z odzieżą.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Nowe Sady 17, tel. 42 259-27-06, funkcjonuje całorocznie. Na okres zimowy przygotowano 200 miejsc w noclegowni, zapewniając przy tym trzy posiłki dziennie.

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej – ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49, 509-192-948, posiada 60 miejsc dla kobiet w ciąży lub kobiet z dzieckiem do 2 roku życia. W ramach pomocy placówka zapewnia pomoc położnej, psychologiczną oraz udział w szkołach rodzenia.

Centrum Służby Rodzinie – ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 684-14-60, 42 682-20-22, również prowadzi akcje pomocową dla osób ubogich, skierowanych przez MOPS, polegającą na wydawaniu obiadów. Dziennie wydawanych jest osobom bezdomnym i ubogim ok. 120 posiłków.

Polski Komitet Pomocy Społecznej – ul. Wólczańska 217/219, tel. 42 637-45-67, organizuje przy ul. Żeromskiego 54 jadłodajnię dla osób bezrobotnych i bezdomnych posiadających skierowanie przez MOPS, tel. 42 637-40-12. Ponadto w placówce na podstawie zaświadczenia wydanego przez MOPS wydawane są ubrania. W przypadku niewykorzystania całości wyżywienia, wydawane są posiłki osobom bezdomnym nie posiadającym stosownego skierowania. Dziennie wydawanych jest ok. 200 posiłków.

Caritas, Stołówka dla ubogich i bezdomnych – ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81/82 wydaje ok 310 posiłków dziennie osobom skierowanym przez MOPS Śródmieście i Bałuty, ale także osobom bezdomnym. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, w godz. 14:00 – 15:00. Na dni weekendowe wydawane zostaną równoważniki obiadu w formie paczek żywnościowych. Ponadto przy ul. Wólczańskiej 108 znajduje się punkt pomocy charytatywnej, w którym od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 16:00 wydawane są paczki żywnościowe i odzież.

W dniach od 01.12.2015 r. do 15.03.2016 r. kursuje autobus rozwożący ciepłe posiłki dla osób bezdomnych, trasa autobusu: 22:00 – Schronisko przy ul. Nowe Sady 17 – Dworzec Łódź Kaliska – Dworzec Łódź Żabieniec – Stary Rynek od ul. Podrzecznej – Pl. Barlickiego od ul. Małej – ul. Szczytowa – Schronisko przy ul. Gałczyńskiego 7 – Schronisko przy ul. Nowe Sady 17 ok. 03:00.

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/informacje-i-komunikaty/komunikaty/komunikat-iii-komisariatu-policji-w-sprawie-bezdomnych/