Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 59, tel. (42) 686 71 06, spoldzielnia@smpolesie.pl

Skład Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Joanna Kucharska

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Tomasz Nowicki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Sęczkowski

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Nieruchomościami

Maciej Machnicki

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.smpolesie.pl/organy-spoldzielni/rada-nadzorcza/sklad-rady-nadzorczej/